Hedmarkingene får offentlig karriereveiledningstilbud

I går åpnet Karrieresenter Hedmark dørene til lokalene i Hamar. Dermed har alle over 19 år i Hedmark et gratis tilbud om karriereveiledning.

Leder for Karrieresenter Hedmark, Julie Sikin Jynge.
Leder for Karrieresenter Hamar, Julie Sikin Jynge. Foto: Kompetanse Norge

– Dette er noe mange har ventet lenge på, og vi er veldig glade for å endelig kunne ønske velkommen til karrieresenteret, sier Julie Sikin Jynge, leder for Karrieresenter Hedmark.

Karrieresenteret tilbyr både individuell karriereveiledning og kurs.

– Det er enkelt å bestille veiledningstime via nettsidene våre, og det går an å få veiledning både ved oppmøte hos oss i Hamar, på Skype og på telefon, sier Jynge.

Samarbeid om karrieresenter

Mange aktører har vært involvert i arbeidet med å etablere karrieresenteret. Jynge mener det har vært en viktig og fruktbar prosess, som gjør at tilbudet nå er godt forankret politisk og administrativt.

– Vi har etablert et godt samarbeid og partnerskap mellom Nav Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Dette sikrer at de som ønsker karriereveiledning har et gratis tilbud. Partnerskapet gjør også at vi har ressurser til å være et kompetansesenter for karriereveiledning i et livslangt perspektiv og at vi kan innlede gode, varige samarbeid med utdanning og arbeidsliv, påpeker Jynge.

Fylkesrådene Aasa Gjestvang og Thomoas Breen sammen med fylkesjef Nav Hedmark, Bjørn Lien.

Fylkesrådene Aasa Gjestvang og Thomas Breen sammen med Julie Sikin Jynge og fylkesjef Nav Hedmark, Bjørn Lien. Foto: Kompetanse Norge 

Det er i tråd med målene for de offentlige karrieresentrene.

– Vi ønsker at de skal være kompetansesentre for karriereveiledning og samarbeide med lokale aktører for at innbyggerne skal få et best mulig tilbud. Derfor er det gledelig å se at dette samarbeidet allerede er godt etablert i Hedmark, sier avdelingsleder Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge.

Ønsker å nå ut til hele fylket

Fra lokalene i Hamar begynner den største og viktigste jobben, nemlig å finne løsninger som gjør tilbudet mer tilgjengelig for alle voksne i Hedmark.

– Vi skal utvikle tilbudet på nett, og vi skal finne ordninger som gjør at folk kan få individuell karriereveiledning der det passer best. Vi er godt i gang med å finne modeller for samarbeid med blant andre sentrene for voksnes læring, videregående opplæring og opplæringskontorene, forteller Jynge.

I løpet av året skal Jynge og de andre ved karrieresenteret også besøke alle NAV-kontorene i Hedmark og se på mulighetene for å være til stede i andre regioner i fylket.

– Å utvikle et godt karriereveiledningstilbud til hele befolkningen er helt sentralt, skal vi lykkes med å få et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Vi vet fra befolkningsundersøkelser at én av fire voksne melder at de har behov for karriereveiledning. God veiledning er viktig både for den enkelte og for samfunnet, sier Anders Fremming Anderssen.