Gullklokkas tid er forbi

De fleste bedriftene i Norge lever ikke lenge nok til at ansatte rekker å jobbe der i 25 år. Mer enn halvparten av norske bedrifter er berørt av omstilling.

Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.
Kompetanse Norge-direktør Gina Lund (Foto: Espen Brynsrud)

En gravert gullklokke, skattefri til og med, har i mange år vært selve hederstegnet i arbeidslivet. Klokka markerer 25 års ansettelse i bedriften. Nå endrer arbeidslivet seg raskere enn noen gang, og bedrifter i dag lever gjerne kortere enn det.

– Svært mange av oss må skifte jobb mange ganger og kanskje også karrierevei i løpet av yrkeslivet. Det gir stort behov for påfyll av kompetanse og oppdateringer, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Teknologiutvikling, det grønne skiftet, flere eldre og nye næringer gir oss nye muligheter. Men det betyr også at de fleste av oss ikke kan forvente å utføre arbeidsoppgavene på samme måte som vi alltid har gjort.

– Vi må alle oppdatere oss for å være med på endringen. Det du allerede kan er viktig, men du kan neppe lene deg på det til du blir pensjonist. Vi må alle ta ansvar for å bygge opp kompetansen vår, sier Gina Lund.

Høy kompetanse, produktivitet og omstillingsevne

– Vi har høy kompetanse, høy produktivitet og høy omstillingsevne i Norge, sier sjefsøkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse. Han holdt innlegg på frokostseminaret hos Kompetanse Norge fredag.

Han mener den norske arbeidslivsmodellen er den viktigste suksessfaktoren her. Men skal suksessformelen videreføres stilles det store krav til påfyll av kompetanse, særlig for de med liten utdanning.

Livslang læring mer aktuelt enn noen gang

Omstillingen av norsk arbeidsliv er en prosess som pågår kontinuerlig. Kompetanse Norges bedriftsbarometer (Vox-barometeret) 2016 viser at 45 prosent av Norske virksomhetene har omstilt de siste to årene eller skal omstille de neste to årene. 59 prosent har innført ny teknologi de siste to årene eller skal innføre ny teknologi de neste to.

I en liten, åpen økonomi som Norges er vi avhengige av å være gode til å møte vekslende behov, rammer og krav dersom vi skal lykkes. Omstilling har skjedd til alle tider og behovet for kunnskap og tilgang på virkemidler er økende i takt med en stadig raskere utvikling.

– Vi må sikre at tilbudet møter etterspørselen etter kompetanse også i framtiden. Det er det kompetansepolitikk handler om, sier Gina Lund.

Læring på jobben

Nyutdannede utgjør til enhver tid i underkant av 3 prosent av den totale arbeidsstyrken. Det dekker ikke behovet for ny kompetanse hos virksomhetene. Etter- og videreutdanning på alle nivåer, og læring på arbeidsplassen er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle en kompetent og omstillingsdyktig arbeidsstyrke.

På frokostseminaret snakket forsker Anna Hagen Tønder i FAFO snakket om hvordan flere kan fullføre videregående opplæring.

– Personer uten videregående opplæring har en utsatt posisjon i arbeidsmarkedet, sier Tønder.

Ny publikasjon: Kompass

Fredag lanserte vi vår nye publikasjon, «Kompass», med temaet «Omstilling: Hvordan sikre kompetansen?». I «Kompass» beskriver vi sentrale kompetansepolitiske virkemidler innen arbeids-, utdannings- og integreringsfeltet og ser hvordan disse fungerer for at voksne skal kunne tilegne seg kompetansen de og arbeidslivet trenger.