Gratis lisenser til nettbasert norskopplæring

Nå kan voksenopplæringssentre og godkjente tilbydere som ønsker å komme i gang med eller videreutvikle nettbasert norskopplæring få tilgang til gratis lisenser til nettbaserte læreverk.

Mann sitter foran en pc skjerm

Lisensene er tilgjengelig fra nå og er gjeldende ut skoleåret 2020/2021.

Det er frikjøpt lisenser på læreverk fra Fagbokforlaget, Lingu Norge og Cappelen Damm. Det er forlagene som administrerer og deler ut lisensene, så interesserte må ta direkte kontakt med dem.

I tillegg til frikjøp av lisenser, er det også bevilget penger til videreutvikling av materialet i noen av læreverkene. Det er også gitt midler til utviklingsarbeid i den gratis tilgjengelige ressursen www.yrkesnorsk.no.

Tiltakspakken for integrering

Midlene kommer fra tiltakspakken for integrering av innvandrere, der Stortinget bevilget ti millioner kroner til etablering av en tilskuddsordning for å øke bruken av nettbasert norskopplæring. Formålet er å øke bruken av nettbasert norskopplæring.

Tips for å komme i gang

For sentre som ikke har erfaring med nettbasert norskopplæring, men som ønsker å starte opp, finnes det anbefalinger om nettbasert norskopplæring på nettsidene til Kompetanse Norge.