Godt utbytte av karriereveiledning i mottak

– Å etablere karriereveiledning i integreringsmottak ble beskrevet som å ro mens båten bygges, sier Anette Vaage Slåtto ved Karrieresenteret Vestfold. Ett år etter oppstarten kan Vestfold og fem andre karrieresentre slå fast at arbeidet gir resultater.

Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad Foto:privat

En fersk rapport fra Opinion viser at karriereveiledningen fungerer etter hensikten. Funnene tyder på at flyktningene kommer raskere i gang med målrettede aktiviteter mot utdanning og arbeid enn de ville gjort uten tilbudet. De får innblikk i hvilke muligheter de har i Norge og beskriver veiledningen som «nyttig, motiverende, hyggelig, interessant og lærerik». Flyktningene mener særlig de individuelle samtalene er verdifulle.

Pionerarbeid i Vestfold

Høsten 2016 fikk Karrieresenteret Vestfold i oppdrag å prøve ut karriereveiledning ved det nystartede integreringsmottaket i Larvik med 75 beboere. Prosjekter startet også i Nord-Trøndelag, Nordland, Vest- Agder, Buskerud og Oslo. Ingen av karrieresentrene hadde jobbet med helt nyankomne innvandrere før.

– Gruppa vi jobber med består primært av folk fra Syria og Eritrea, og det er en enorm spennvidde blant deltakerne. Vi har i én og samme gruppeveiledning både gjeteren, bedriftseieren, husmoren og mattegeniet, sier Anette Vaage Slåtto.

Karrieresenteret Vestfold har fokusert på å lage et pedagogisk godt gruppeveiledningsopplegg i kombinasjon med individuelle samtaler.

– Erfaringen så langt er at deltakerne blir motivert av relasjonsbygging, informasjon om muligheter, fokus på medbrakt kompetanse og refleksjon, sier Vaage Slåtto.

Fra Larvik til Sandefjord med en plan

Sabry Hasan Al Shikh Ahmad bor på integreringsmottaket i Larvik og har deltatt i karrierveiledning. Han kom til Larvik for 7 måneder siden, har to års høyere utdanning innen juss fra Syria og behersker flere språk. Han har møtt til karriereveiledningene med engasjement og åpent sinn.

– Den første tiden tenkte jeg kun på å lære norsk. Etter første møte med karrieresenteret begynte jeg å tenke på utdanning. Jeg har fått mer informasjon om utdanning og jobb og fått bedre forståelse for hvilke muligheter jeg har innen høyere utdanning. Jeg får god selvfølelse når jeg møter karriereveilederne, sier Ahmad.

Sabry Hasan Al Shikh Ahmad planlegger å få studiekompetanse og deretter ta sykepleierutdanningen når han snart bosetter seg i Sandefjord kommune. Han er glad for at han bor på et integreringsmottak.

– Forskjellen på å være i integreringsmottak kontra ordinært mottak er at de i ordinært kommer seg ikke videre. De får ikke nye tanker og fortsetter bare å tenke slik de alltid har gjort, mener han.

Tidlig innsats er sentralt

Undersøkelsen fra Opinion viser at flyktninger som får karriereveiledning tidlig i mottak har best utbytte av tilbudet. Kompetanse Norge anbefaler at karriereveiledning kommer tidlig i integreringsløpet.

– Karriereveiledning i mottak er nybrottsarbeid, og jeg er imponert over karrieresentrenes innsats i denne utprøvingen. Å få på plass et godt tilbud fordrer både kompetanseutvikling og tett samarbeid mellom aktørene på feltet, sier Anders Fremming Andersen, avdelingsleder i Kompetanse Norge.