Flerspråklige nyheter med norskopplæring (TV2 skole)

TV2 skole har sendinger om Stortingsvalget 2017 på åtte språk. Sendingen startet mandag 4. september og er tilgjengelige på norsk, engelsk, dari, pashto, somali, arabisk, tigrinja og kurdisk kurmandji.

Utsnitt av et utydelig bilde av flere tv-skjermer, hvor det står www.tv2skole.no med videoknapp

Satsingen på flerspråklige nyheter støttes over statsbudsjettet via Kompetanse Norge og sendes hver 14. dag. Til alle sendingene er det læringsaktiviteter knyttet til norskopplæring. Tilbudet er gratis.

Du finner alle sendingene hos TV2 skole, eller du kan se sendingene under: