Film om karriereveiledning på tre nye språk

Filmen om karriereveiledning som Kompetanse Norge har laget, er nå oversatt til engelsk, fransk og arabisk.

tegning av en kvinne og en mann som sitter ved et bord og snakker sammen

Filmen beskriver karriereveiledning på en lettfattelig måte og kan brukes av karrieresentre og andre aktører. Filmen fokuserer på situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg.

Veiledning for nyankomne

For tiden deltar åtte karrieresentre i utprøving av karriereveiledning for nyankomne flyktninger. I forslag til ny integreringslov foreslår Regjeringen at nyankomne flyktninger skal få rett og plikt til karriereveiledning.

Kompetanse Norge håper at filmen vil bidra til at det blir enklere å informere nyankomne flyktninger om hva karriereveiledning er og hva det kan bidra til.

I den arabiske og franske versjonen er manuset justert noe og tilpasset nyankomne flyktninger.

Du finner versjonene her:

Engelsk versjon
Fransk versjon
Arabisk versjon

På norsk finnes filmen i originalversjon og en kortversjon.

Du kan laste ned og bruke filmene i informasjonsmateriale, i sosiale medier eller på nettsider. Kompetanse Norge skal krediteres.