Fant riktig hylle med tilpasset tilbud

Freweini Davit Behane (35) kom til Norge fra Eritrea i februar i fjor. Nå, halvannet år senere, har hun startet på helsefagutdannelsen i videregående opplæring for voksne, og er et stort skritt nærmere drømmen om å bli sykepleier. Tidlig kartlegging og karriereveiledning i integreringsmottak har mye av æren, mener hun.

Freweini Davit Behane og karriereveileder Evy Ann Ludvigsen

Kort tid etter ankomst ble hun plassert på asylmottak i Hønefoss. Der ble hun værende i seks måneder ivrig etter å komme i gang med utdanning og norskopplæring. Men det gikk tregt.

– Det skjedde nesten ingenting. Vi lærte litt norsk av en frivillig lærer som kom til mottaket, men det var ikke en gang hver dag, forteller hun.

Full fart i Kristiansand

Så fikk hun plass ved integreringsmottaket i Kristiansand. Da ble det fart i sakene. Der var tilbudet godt organisert og på fullltid. Der møtte hun også karriereveileder Evy Ann Ludvigsen. Vi traff de to på Kompetanse Norges stand under Arendalsuka i år hvor Ludvigsen fra Karriere Kristiansand var en av flere karriereveiledere, som viste fram veiledningstilbudet, ga cv-hjelp og svarte på spørsmål.

– På integreringsmottaket i Kristiansand hadde jeg først kartleggingssamtale, så fikk vi karriereveiledning mot slutten, begge deler med tolk. Jeg hadde også en samtale med Nav blant annet om mulighetene for praksisplass, forteller Behane.

Kartlegging i mottak ble innført for at nyankomne skulle få et best mulig tilpasset tilbud, så tidlig som mulig. Kartleggingen blir fulgt opp med veiledning. På integreringsmottaket får flykningene gruppeveiledning og individuelle samtaler med erfarne karriereveiledere fra det fylkeskommunale Karriere Kristiansand. En evalueringsrapport fra Opinion viser at flyktninger som får karriereveiledning tidlig i mottak har best utbytte av tilbudet.

Hjelp til å se mulighetene

– Visste du hva du ville bli når du startet opplæringen?

– Jeg visste at jeg trives med å jobbe med mennesker og tenkte at helsesektoren var et interessant sted å arbeide. Pappaen min har vært en del syk, det gjorde også at jeg tenkte mer og mer på at en jobb innen helse og omsorg var noe for meg. Jeg fikk veldig god hjelp av karriereveiledningen. Jeg hadde noen ideer, men fikk god hjelp til å finne ut mer om hva jeg egentlig ville og hvilke muligheter som finnes for å komme dit.

Behane fikk praksisplass ved kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, og hadde praksis der i seks måneder.

– Det har vært en fantastisk erfaring. Jeg fikk jobbe med mennesker, slik jeg ønsket. Dessuten hadde jeg gode kolleger som heiet på meg og motiverte meg til å stå på videre.

– Og så har du jo et veldig godt humør. Det hjelper alltid, smiler karriereveileder Evy Ann Ludvigsen.

– Både for meg og mange andre har praksisplass vært veldig bra. Mange i Voksenopplæringen får fast jobb videre der de har hatt praksis, legger Berhane til.

Stort skritt nærmere målet

Fra Eritrea hadde hun nesten fullført videregående skole, og hadde engelsk og matematikk på plass. I vår tok hun norskprøven, og ved skolestart i høst var hun på plass i videregående voksenopplæring Helsefag i Vest-Agder fylkeskommune som administreres/organiseres av karrieresentrene i fylket. Men drømmen stanser ikke der. Når hun blir ferdig med helsefagutdanningen, tenker hun å søke videre for å bli sykepleier.

Samlet tilbud har stor effekt

Berhane forteller at de andre på integreringsmottaket har liknende erfaringer. De opplever at samlet organisering av opplæringstilbudet er bra. Da kan nye erfaringer og ny kunnskap bygge på hverandre og dra i samme retning. På integreringsmottaket er det en til to veiledere fra Karriere Kristiansand og to veiledere fra Nav, ved siden av de fast ansatte. En privat aktør har stått for norskopplæringen. I tillegg har Røde Kors arrangert norsktrening.

– Vi har mange gode eksempler på at et samlet og koordinert opplæringstilbud er effektivt. Freweini er nok likevel et unntak fordi hun har vært så rask. Av dem jeg har erfaring med, er hun den som har kommet seg raskest gjennom opplæringen. Hun er et godt eksempel på hvor langt du kan komme når du er positiv og interessert. Det gir jo ekstra motivasjon også for oss veiledere når vi ser at systemet virker når det brukes riktig, sier Evy Ann Ludvigsen.

Prosjektet med integreringsmottak varer i første omgang ut 2018. Berhane synes det er synd hvis integreringsmottaket blir nedlagt.

– Jeg har fått så mye hjelp. Jeg har både lært mye norsk og fått veldig god veiledning, sier hun.

– Jeg håper det kommer noe liknende tilbud på plass. Dersom du skal få noen framgang, så må tilbudet være helhetlig og samordnet. Dessuten er tilgang på tolk veldig viktig. Uten tolk hadde jeg nok gått glipp av mye og ikke klart å lære så raskt, sier Freweini Davit Berhane.