Er prøvebeviset ekte?

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på bruk av prøvebevis for prøver i norsk som utgir seg for å være bevis på prøvene som lages av, eller i samarbeid med, Kompetanse Norge. Vi er blitt gjort kjent med prøvebevis fra «Language Lab Dialog» som bruker navn og logo både til Folkeuniversitetet og Vox (tidligere Kompetanse Norge).

Utsnitt av toppen av et ekte prøvebevis
Bildet viser et utsnitt av et ekte prøvebevis som er anonymisert (se hele prøvebeviset nederst i saken)

Det brukes samme oppsett og format på prøvebeviset, og svært like navn på delprøvene. Bevisene kan se nærmest helt like ut som Kompetanse Norges prøvebevis.

De falske prøvebevisene vi har blitt gjort oppmerksom på frem til nå, er i hovedsak basert på våre prøvebevis som ble produsert frem til 2017, da vi byttet navn fra Vox til Kompetanse Norge. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det er aktører som også kopierer malen på det nye prøvebeviset, med vårt nye navn og logo.

Disse prøvebevisene er forsøkt brukt i forbindelse med opptak til høyere utdanning, som bevis på språkkrav til potensielle arbeidsgivere, med mer. De benytter seg, som våre prøver også gjør, av språknivåene fra det Europeiske Rammeverket for språk (CEFR) med karakterene A1–B2. Vi er ikke kjent med innholdet i kursene som eventuelt utgjør basis for prøven, eller vurderingene som gjøres ved karaktersetting. Vi kan derfor ikke uttale oss om hvorvidt en kandidat faktisk har oppnådd gitt resultat, eller hvorvidt en prøve i det hele tatt er gjennomført.

Det er viktig at offentlige etater, arbeidsgivere, universiteter og andre som mottar prøvebevis på oppnådd språknivå er klar over at det kan dukke opp prøvebevis som utgir seg for å være våre. I disse tilfellene er det heller ikke sikkert at kandidaten selv er kjent med at de ikke har tatt en prøve som er kvalitetssikret og gyldig i norsk sammenheng.

Slik ser du forskjell på ekte og falskt bevis

Det kan være vanskelig å finne ut av hvorvidt et prøvebevis på norskprøven tilhører Kompetanse Norge eller ikke. Enkelte kjennetegn kan man imidlertid se etter. Norskprøven i regi av Kompetanse Norge gjennomføres på skoler og prøvesteder i mange av landets kommuner, og vil være signert av en prøveansvarlig. Det vil kun stå logoen VOX eller Kompetanse Norge på et prøvebevis, uten henvisninger til Folkeuniversitetet, Norsk Språklab, eller Dialog.

Legg spesielt merke til logoen vår var VOX med store bokstaver, men at vi alltid skrev navnet Vox med stor forbokstav i løpende tekst.

Se eksempler

Falskt prøvebevis med Vox-logo (pdf)

Ekte prøvebevis fra Vox (pdf)

Ekte prøvebevis fra Kompetanse Norge (pdf)