EPALE – navet for europeisk samarbeid

EPALE er en flerspråklig fagportal for folk som jobber med voksnes læring i Europa. Kommisjonens mål er å styrke og skyte fart i sektoren. EPALE skal være motoren i det faglig samarbeidet som skal bidra til sammenhengende policies, samsvarende standarder og nyskapning i europeisk voksenopplæring.

Et fargerikt tre som er EPALEs symbol

Utgangspunktet for EPALE er OECDs PIAAC-analyse som viser at 75 milloner voksne europeere har lave grunnleggende ferdigheter. Et samfunnskritisk mål er å styrke voksenopplæringa, og sikre at arbeidsstyrken har tilstrekkelig og relevant kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet. 

Hva er EPALE?

EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe er etablert for å fremme og synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringa. Tematisk favner den hele sektoren fra politikkutvikling til forskning og opplæring i praksis.

Dette kan du gjøre på EPALE:

  • følge med på faglige nyheter og trender
  • utveksle idéer, beste praksis, verktøy
  • fange opp ny politikk, forskning, utvikling
  • sjekke hva som skjer i kalenderen
  • delta i faglig internasjonal dialog
  • skape og delta i internasjonal faglig debatt med praktikere, forskere, politikere

I Norge er Vox tildelt ansvaret for EPALE som gir adgang til en omfattende informasjonsbase og et bredt nettverk av fagfeller for lærere, ledere, forskere og politikere som jobber med voksnes læring i Europa.

Gi og ta

Som medlem i EPALE kan du bidra med saker, kommentere blogger, delta i og etablere fagfora og sette i gang nye diskusjoner. Registrer deg på EPALE.

Du kan også starte og delta i EPALE-debatter på Twitter og Facebook.

I Norge er Vox tildelt ansvaret for EPALE. Hvis du har ideer, arbeider, arrangementer, prosjekter du gjerne vil dele, kan du selv legge det inn i EPALE, eller sende en e-post på norsk eller engelsk til EPALE@vox.no.