Engasjementet for karriereveiledningsutredningen når nye høyder!

Åpen høring fikk 98 svar. Dette mener høringsinstansene.

Foto: Colourbox

Den norske offentlige utredningen (NOU) «Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn», som i høst har vært ute på åpen høring, genererte hele 98 høringssvar innen november-fristen, mot 42 på den tidligere delrapporten.

Karrieresentere, veiledere og Nav-kontor fra hele landet, samt statlige instanser, fylkeskommuner, partene i arbeidslivet og senter for seniorpolitikk var blant dem som engasjerte seg og kom med innspill.

– Det er gledelig med et så stort engasjement! Det viser at karriereveiledning er viktig for mange, sier Cathinka Fritzvold Hatlem, seksjonsleder for Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox. Hun betegner innkomne innspill og forslag som gode og vil ta dem med seg inn i videreutvikling av det norske karriereveiledningstilbudet.

Dette sier tilbakemeldingene

NOU-en utreder et helhetlig system for livslang karriereveiledning og kommer med anbefalinger knyttet til blant annet kvalitet, styring og samordning av karriereveiledningstilbudet i Norge. Majoriteten av høringssvarene var enige om følgende:

  • Helheten i fokus: Det må utvikles et helhetlig system for karriereveiledning for å sikre bedre tilgang og kvalitet på karriereveideningstilbudet. Dette mente samtlige høringsinstanser.
  • Lovfesting: Det må brukes mer ressurser på å etablere et bedre karriereveiledningstilbud til voksne enn det som gjøres i dag, og dette tilbudet bør sikres gjennom lovgivning. Karrieresenterne må også videreutvikles og styrkes.
  • Nett-tilbud: Det bør utvikles et nasjonalt nettbasert karriereveiledningstilbud som inkluderer en e-veiledningstjeneste og det må skje snarlig. Flere av høringsinstansene understreker at nettilbudet er et supplement til karriereveiledning ansikt til ansikt. De tilbyr også å bidra med sin spisskompetanse i utviklingen av dette.
  • Integrering: Karriereveiledningstilbudet til innvandrere må bli bedre og karriereveiledere må ha/få god kompetanse på denne målgruppen.
  • Karriereveiledere med høyere kompetanse: Majoriteten støtter målet om mer formell karriereveiledningsutdanning blant veiledere.

Samtlige høringsinstanser gir også uttrykk for at de kjenner seg igjen i NOUens virkelighetsbeskrivelser, at den har et solid kunnskapsgrunnlag og er et godt stykke arbeid.

Kunnskapsdepartementet vil våren 2017 jobbe videre med innspillene og oppfølgingen av NOUen. Les høringssvarene på regjeringen.no.