Endelig uttelling for gode resultater på norskprøven

Fra våren 2018 får norskprøvekandidater med B2 på alle delprøver regnet om resultatet til karakteren 4 for Samordnet opptak. Samtidig likestilles B2 på norskprøven med karakteren B på universitetenes egne Trinn 3-eksamener.

To menn sitter bak hver sin pult i et klasserom

Kompetanse Norge la ned mye arbeid høsten 2016 for at norskprøvekandidater skal få uttelling for sine resultater.

– Det var en urettferdighet i hvilken uttelling norskprøvekandidater med B2 på alle delprøver fikk sammenlignet med de som tok Trinn 3-eksamen på universitetet, sier Cecilie Hamnes Carlsen, seniorrådgiver i Kompetanse Norge. B2 på Norskprøven og Test i norsk – høyere nivå, ble omregnet til karakteren 2 og likestilt med laveste ståkarakter, E, på Trinn 3 eksamen.

Kompetanse Norge og Samordna opptak ble enige om å få gjennomført en korrelasjonsundersøkelse av opptakskravene i norsk, der Norskprøven for voksne innvandrere, Test i norsk - høyere nivå og Trinn 3-eksamen inngikk.

Resultatene av undersøkelsen viste blant annet at:

  • det var dårlig samsvar mellom karakteren E (Trinn 3-eksamen) og B2
  • kravet knyttet til Norskprøven med B2 på alle de fire delprøvene var det høyeste kravet
  • den høyeste enigheten mellom Trinn 3-eksamen og Norskprøven oppnås dersom kravet på Trinn 3-eksamen settes til karakteren A
  • ved omregning til 1–6-skalaen får 88 prosent av informantene bedre uttelling gjennom Trinn 3-eksamen enn gjennom Norskprøven

For at Samordna opptak skulle kunne endre omregningen for Norskprøven, måtte det en forskriftsendring til. Forskriftsendringen var ute på høring høsten 2017 og 31. januar 2018 kom den gode nyheten at Samordna opptak fra våren 2018 vil justere opp omregningen av nivå B2 på Norskprøven fra karakteren 2 til karakteren 4, og likestille den med karakteren B på Trinn 3-eksamen.

– Dette er fantastiske nyheter! Endelig får norskprøvekandidater med B2 på alle delprøver uttelling for norskferdigheter på svært høyt nivå, sier Hamnes Carlsen.