En splitter ny kompetansepolitisk strategi

Fredag 3. februar signerte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken.

Statsminister Erna Solberg, Kompetanse Norge-direktør Gina Lund og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen,
Statsminister Erna Solberg (t.v.), Kompetanse Norge-direktør Gina Lund og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Les Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 (pdf)

Her ser du web-tv-sendingen fredag 3. februar, når partene møtes i et panel. (Sendingen starter kl 1315, og kan også ses i opptak senere.)

Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015, da den første temakonferansen ble arrangert. Siden da har et titalls konferanser og seminarer over store deler av landet satt søkelyset på ulike deler av kompetansepolitikken.

– Møteplassene og den brede deltakelsen har vært viktige for den brede oppslutningen det nå er om strategien, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Alle temakonferansene er blitt direkteoverført på web-tv og kan ses i opptak på kompetansenorge.no.

Viktig at partene tar eierskap

– Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi da startskuddet for arbeidet gikk.

Nå er den kompetansepolitisk strategien ferdig snekret og fredag 3. februar kl. 12 ble den lansert den med taler av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra ord til handling

Etter signeringen stilte partene opp i et panel sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for å snakke om «Hvordan gå fra ord til handling?» Her ble toppsjiktet i NHO, LO, Spekter, KS, Virke, YS, Unio og Akademikerne representert. I tillegg stilte VOFO. Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge ønsket velkommen og Terje Svabø ledet panelet. Her snakket paneldetakerne om hva som var viktigst for dem, ut fra egen organisasjons ståsted. For selv om enigheten er stor om hovedmålene, så er det mange syn på veien dit.

– Vi har etablert et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten og andre sentrale kompetansepolitiske aktører i dette arbeidet. Den gode kontakten og den brede oppslutningen er et godt utgangspunkt i arbeidet som nå kommer med å omsette dette til handling, sier Gina Lund. 

Skal synliggjøre politikken

Den kompetansepolitiske strategien er en avtale som vil bli viktig for framtiden. Omstillingstakten i samfunnet øker og vi må sikre at vi har riktig kompetanse og tar den i bruk for å lykkes. Samtidig som vi feirer nasjonal kompetansepolitisk strategi, vil vi også markere at vi ved årsskiftet endret navn til Kompetanse Norge.

– Det nye navnet vårt peker tydeligere på vårt nasjonale oppdrag som er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. Lykkes Norge med kompetansepolitikken, lykkes vi også med et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et konkurransedyktig næringsliv og grunnlag for fortsatt velferd, sier Lund.