En felles kompetansestrategi

– Skal vi lykkes er det avgjørende at alle parter tar eierskap til strategien. Dette må ikke ende opp som kun regjeringens strategi. Det sier statssekretær Bjørn Haugstad om arbeidet med en nasjonal kompetansestrategi.

Portrett av Bjørn Haugstad
Bjørn Haugstad. Foto: Marte Garmann

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterte Vox nylig partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til et oppfølgingsmøte om nasjonal kompetansestrategi etter den første temakonferansen i november. Formålet med møtet var blant annet å diskutere tematisk innhold og avgrensing av strategien. Haugstad la i sin innledning vekt på at alle involverte aktører må ta eierskap til strategien, og at dette er et arbeid departementet ikke kan gjøre alene.

– Dette er ikke en strategi der partene og andre skal gi innspill som departementet vurderer. Vi må sammen komme frem til et godt og fremtidsrettet innhold, sa Haugstad.

Utfordringene kan kun løses gjennom samarbeid

Statssekretæren understreket hvor viktig det er at Norge får på plass en nasjonal kompetansestrategi.

– Dette er et arbeid som blir veldig viktig nå fordi vi har det omstillingspresset vi har i norsk økonomi. Det er raskere, hardere og mer brutalt for en del enn det vi hadde forutsett. Morgendagens arbeidstakere må ha med seg generiske ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle og skape morgendagens arbeidsliv.

For å få til denne omstillingen må vi jobbe sammen.

– Kompetansepolitikk er mer enn bare utdanningspolitikk og formell læring. Det handler om å bidra til at den enkelte skal ha den kompetansen som trengs for å være inkludert i arbeids- og samfunnslivet. Vi ser at utfordringene i kompetansepolitikken ofte kun kan løses gjennom samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Haugstad.

Vox jobber nå videre med å oppsummere innspillene som er kommet inn i forbindelse med møtet.

Læring i arbeidslivet tema

I tillegg var læring i arbeidslivet og hvordan en nasjonal kompetansepolitisk strategi skal bidra til å løse kompetansepolitiske utfordringer i arbeidslivet tema for møtet. Dette er et tema som vil bli tatt videre i neste temakonferanse i Stavanger 4. februar.

Les om Nasjonal kompetansestrategi og de fem temakonferansene