Ser nærmere på kompetansebehov

Det er stor mangel på sykepleiere, tømrere og programvareutviklere, viser Navs bedriftsundersøkelse. Kompetansebehovsutvalget (KBU) har sett nærmere på årets undersøkelse og analysert utviklingstrekk.

Bilde av forstørrelsesglass
Foto: Colourbox

Navs bedriftsundersøkelse kartlegger hvilke yrker det er mangel på. Våren 2018 var det særlig stor mangel på sykepleiere, programvare- og applikasjonsutviklere (samlet), tømrere/snekkere, helsefagarbeidere og andre helseyrker (samlet). Nå har KBU sett nærmere på funnene i undersøkelsen.

Utvalget har også sett på søkningen til utdanninger som kvalifiserer til yrker det er mangel på, og forholdet mellom antallet søkere og antall studieplasser for enkelte utdanninger. Les mer på KBUs nettsider

Om KBU

Kompetansebehovsutvalget (KBU), som Kompetanse Norge er sekretariat for, skal gi best mulig faglige vurderinger av Norges fremtidige kompetansebehov. Disse vurderingene skal danne grunnlaget for både nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger. 

Følg KBUs arbeid (Facebook)