Digital samling for muntlige sensorer

Kompetanse Norge kan endelig invitere muntlige sensorer fra hele landet til digital sensorsamling. Høsten 2021 vil sensorer som vurderer den muntlige delen av Norskprøven få mulighet til å møte andre kollegaer til diskusjon og faglig påfyll.

To menn sitter ved et bord og har en samtale, hvor den ene holder en mobil og har et ark foran seg. Foto.
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge.

– Jeg er glad for at vi nå kan invitere til denne samlingen for muntlige sensorer. Den har vært etterspurt og så nå jobber vi på for å ha et godt program klart til oktober, sier Sissel Mehammer, seksjonsleder ved Seksjon for norskprøver.

Vi ser samlingen som et viktig bidrag i å sikre kvaliteten på Norskprøven. Kvaliteten er blant annet viktig for at kandidatene skal få en så lik og rettferdig behandling som mulig. Det er også viktig for kandidatenes rettssikkerhet, da dokumentasjon av språklige ferdigheter er vilkår for hhv. permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Arrangementet går av stabelen i slutten av oktober. Gjennom samlingen vil det bli lagt fokus på å få til en samordning av vurderingskultur og felles forståelse av språknivåene og vurderingskriteriene.