Digital karriereveiledning – tilpasset og fleksibel veiledning for alle

Kompetanse Norge har laget tre webinarer om digital karriereveiledning for å øke karriereveiledernes bruk av og bevissthet om digitale verktøy og plattformer som ressurs i karriereveiledningen.

Illustrasjon som viser gangen i digital veiledning - fra mobil til pc

Veiledning for en ny tid

For at karriereveiledningen skal gi størst mulig utbytte, må vi tilpasse oss veiledningssøkernes behov og tiden vi lever i. De som vokser opp i dag vil forvente å få veiledning på digitale platformer. Det vil være like naturlig som en veiledning der både veileder og veisøker er tilstede fysisk.

– Vi håper at webinarene kan inspirere karriereveiledere fra flere sektorer til å ta i bruk flere ulike digitale verktøy og plattformer i karriereveiledningen. Vårt mål er at så mange som mulig skal få tilgang til karriereveiledning som er fleksibel og av høy kvalitet, sier Ingjerd Espolin Gaarder, seksjonsleder for Karriereveiledning.

Integrerte veiledningsløp

Webinarene holdes av Anne-Lene Andresen som har mange års erfaring som karriereveileder. Hun viser hvordan karriereveiledere kan legge opp et veiledningsløp som øker veiledningssøkers utbytte, ved å kombinere digital karriereveiledning med møter ansikt til ansikt. Webinarene gir tips og ideer på hvordan man kan integrere ulike verktøy og plattformer i veiledningen.

– Ved å kombinere fysisk ansikt til ansikt-veiledning med for eksempel bruk av chat og videosamtale, kan den enkelte få mer uten av karriereveiledningen uten å måtte dra til karrieresenteret hver gang, sier Anne-Lene Andresen, seniorrådgiver i seksjon for Karriereveiledning

Webinarene ligger nå ute, slik at karriereveiledere fra alle sektorer som er interessert i hvordan de kan jobbe mer digitalt, kan ha nytte av dem. Vi vil lage en ressursside om digital karriereveiledning, og vi håper det blir stort engasjement for å ta i bruk flere digitale verktøy i karriereveiledningen i tiden framover.

Se webinarene og lær mer om digital veiledning