Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet

Fra 1. januar 2020 får vi ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Kvinne sitter foran en PC-skjerm
Foto: Terje Heiestad for Kompetanse Norge

Hele modulforsøket samles for å sikre helhet

Fra årsskiftet får vi ansvar for modulforsøkene i sin helhet. Forsøkene med modulisert opplæring er regjeringens hovedsatsing for å møte dagens og fremtidens behov for kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet.

Det er et mål at voksne skal få den opplæringen de har behov for gjennom å delta i opplæring slik at de oppnår kompetanse. Et av hovedtiltakene for å nå denne målsetningen er forsøk med modulisert opplæring.

Opplæringen i modulforsøkene skal være fleksibel, effektiv, relevant og tilpasset den voksne. Opplæringsløpet planlegges utfra den yrkeskompetansen den voksne ønsker, og kan bestå av en kombinasjon av moduler fra forberedende voksenopplæring og modulisert fag- og yrkesopplæring.

– Å samle hele modulforsøket hos oss sikrer helhet og sammenheng for prosjektstrukturen i fylkene og målretting av det faglige utviklingsarbeidet, sier Yngvild Ziener Nilsen, seksjonsleder i Kompetanse Norge.

Utdanningsdirektoratet har fortsatt ansvar for regelverk og arbeid med læreplaner.

Realkompetansevurdering fordeles mellom direktoratene

Veiledning, foredragsvirksomhet, arbeid med kompetanseheving og nettverksarbeid knyttet til realkompetansevurdering i grunnopplæringen for voksne, overføres fra Udir til oss ved årsskiftet.

Ansvaret for regelverk, arbeid med læreplaner, statistikk og nasjonale eksamener i grunnopplæringen for voksne skal fortsatt Udir ta vare på.

– Vi gleder oss til å få et større ansvar for å følge opp realkompetansevurdering på dette utdanningsnivået, sier Margrethe Marstrøm Svensrud, seksjonsleder i Kompetanse Norge. Det er mye godt arbeid som gjøres ute i kommuner og fylker. Vi ønsker både å gjøre dette tydelig og bidra til en god utvikling videre. Realkompetansevurdering er et viktig virkemiddel i kompetansepolitikken.