Aldri før har så mange fullført grunnskole for voksne

Mer enn 3 700 personer fullførte grunnskoleopplæring for voksne i skoleåret 2016/17. Det er 750 flere enn året før, og mer enn dobbelt så mange som for ti år siden.

Ung innvandrerkvinne
38 prosent av de som fullførte grunnskole for voksne er kvinner. FOTO: Terje Heiestad, Kompetanse Norge

Innvandrerne utgjorde 82 prosent av de som fullførte. I alt er 97 prosent av alle som tar ordinær grunnskoleopplæring for voksne innvandrere.

Ved siden av norskferdigheter er utdanning avgjørende for å få seg en jobb og være selvforsørget i Norge.

– Grunnskole er utgangspunktet for det meste av kompetansebyggingen videre. Derfor er det gledelig at antallet voksne som gjennomfører grunnskole fortsetter å øke, sier avdelingsleder Xeni Dimakos i Kompetanse Norge.

Flere menn enn kvinner fullfører

62 prosent av de som fullførte i 2016/17 er menn. 38 prosent av de som fullførte er kvinner. De siste årene har fullføringsandelen for kvinner ligget på rundt 40 prosent. I skoleåret 2016/17 var 43 prosent av deltakerne kvinner. Dette er første gang kvinner utgjør under halvparten av deltakerne siden denne statistikken ble introdusert for 14 år siden.

Nær 13 000 voksne på grunnskolebenken

Samlet deltok 12 700 i grunnskoleopplæring for voksne i 2016/17 viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Rundt 9 300 av dem gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 3 400 fikk spesialundervisning.

Mer statistikk om utdanning og voksnes læring finner du i Statistikkbanken.

Graf, antall som fullfører grunnskole for voksne

Graf, antall deltakere på grunnskole for voksne