Spørsmål og svar om de nye prøvene

Nå kan innvandrere finne svar på det de lurer på om de nye prøvene i norsk og samfunnskunnskap. Vox har laget egne informasjonssider rettet mot denne målgruppen.

Et menneske står foran en grå vegg med mange spørsmålstegn tegnet på

På informasjonssidene finner de ofte stilte spørsmål og svar knyttet til de nye obligatoriske prøvene. Målet med siden er å gi tilstrekkelig informasjon til de som ønsker eller må ta prøvene i norsk og/eller samfunnskunnskap.

På sidene finner de svar på spørsmål om blant annet disse temaene:

  • prøvedato og påmeldingsfrister
  • privatistoppmelding
  • eksempeloppgaver i norsk og samfunnskunnskap
  • prøvebevis
  • resultater
  • klageadgang

Gå til sidene

Til deg som skal ta norskprøven

Til deg som skal ta samfunnskunnskapsprøven

Egen side på Facebook

Følg også Norskopplæringen på Facebook for informasjon om prøvene