Søkjertala til prøveordning om fagopplæring er klare

Kompetanse Noreg har fått inn 78 søknadar om til saman vel 24 millionar kroner til prøveordninga med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid.

Kvinne som jobber på sykehjem

Gjennom denne ordninga prøver ein ut korleis det kan fungere å kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggande ferdigheiter i Kompetansepluss arbeid.

I 2018 blei det tildelt 10 millionar kroner til prøveordninga, og 35 prosjekt har allereie fått tilsegn. I år vil det bli tildelt minst 15 millionar kroner til ordninga. Målet med ei slik ordning er å styrke grunnlaget for fleire til å ta fagbrev som praksiskandidatar.

Søkjarane vil truleg få svar på søknadane sine rundt midten av oktober.

Les om Coor som denne våren har hatt 20 ansatte som har startet med fagbrevopplæring innen byggdrift og institusjonskokk gjennom arbeidsplassen, kombinert med blant annet norskopplæring.