40 millioner til fagopplæring i Kompetansepluss

Som en konsekvens av korona-situasjonen styrkes Kompetansepluss fagopplæring. – Dette er et viktig grep for å gjøre flere bedre rustet til å beholde jobbene sine, og for å komme raskere tilbake i arbeid, sier direktør i Kompetanse Norge Sveinung Skule.

Mann med kokkeklær står i et hotellkjøkken
Foto: Morten Brakstad for Kompetanse Norge

Det deles nå ut over dobbelt så mye til Kompetansepluss fagopplæring som i fjor, fra 15 millioner til 40 millioner kroner. Samtidig skjer utlysningen tidligere enn planlagt.

– Årets utlysning kommer tidligere enn i fjor, slik at de som har mulighet og kapasitet til det kan starte opplæring allerede i vår, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Kompetanse gir muligheter

Arbeidsledigheten vokser som følge av koronakrisen, og mange opplever å bli permittert eller å miste jobben. Det er særlig arbeidstakere som mangler fagbrev som er sårbare i omstillinger. Opplæringen i Kompetansepluss kan bidra til at folk i arbeid får mer varig tilknytning til arbeidslivet, og at de som er permittert eller arbeidsledige får oppgradert kompetanse som gjør det lettere å komme tilbake i arbeid.

– Fremtidens velferd henger på vår evne til å gi alle mulighet til å henge med i arbeidslivet. Derfor er det er viktig å videreutvikle gode tiltak for å sikre ansatte, men også permitterte og arbeidsledige muligheter til å delta i opplæringen, sier Skule.

Flere endringer

Slik tilpasses Kompetansepluss fagopplæring korona-situasjonen:

  • Ansatte som nå er permitterte og arbeidsledige kan delta på opplæring.
  • Rammetilsagn til godkjente tilbydere som bidrar til at opplæringen kan starte raskt.
  • Mange virksomheter er usikre på hvordan det går videre. Derfor er det laget en intensjonsavtale som skal legges ved søknaden til erstatning for samarbeidsavtalen.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordningen, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder, uavhengig av om tilbyder står som søker eller samarbeidspartner. Denne begrensingen er kun knyttet til søknad om tilskudd til enkeltprosjekter.

Det kan nå søkes om:

  • Rammetilsagn som søkes og behandles fortløpende fra utlysningstidspunktet.
  • Tilskudd til enkeltprosjekter med søknadsfrist 2. juni 2020.

Søk midler til fagopplæring Kompetansepluss 2020

Om Kompetansepluss fagopplæring:  

Opplæringen har som mål å styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidater, og må derfor kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk/samisk. 

Fakta om krisepakke som følge av koronakrisen:  

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer 
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring 
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger 
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte