20 millioner til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Vi lyser ut 20 millioner kroner til utvikling og etablering av flere videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Nytt i denne utlysningsrunden er at det åpnes for å sette høyere opptakskrav enn videregående opplæring. Frist er 31. oktober 2019.

Kvinne står foran en maskin med et nettbrett i hånda

Les hele utlysningen, søknadsfrist 31. oktober 2019.

35 millioner til 16 prosjekter i første utlysningsrunde

Etter første utlysningsrunde kom det inn 23 søknader, hvor det ble søkt om over 56 millioner kroner. Det var fem søknader fra fagskoler, og 11 søknader fra universitets- og høyskolesektoren som fikk tilskudd. Summene som ble tildelt varierer fra 448 000 til 5 700 000 kroner og totalt ble det tildelt 34 998 168, kroner. (Se tabell under.)

– Den stadige utviklingen i arbeidslivet gjør at alle har behov for å lære hele livet, noe som gir et behov for fleksible videreutdanningsprogrammer. Det er flott at det har vært så stor interesse for denne tildelingen, og med høstens utlysning vil flere få mulighet til å søke om midler. Vi er veldig glade for at flere nå får tilgang til digital kompetanse, sier seksjonsleder Margrethe Marstrøm Svensrud i Kompetanse Norge.

 

Tilskuddsmottaker

Prosjektnavn

Tildelt sum

Universitetet i Agder og Næringsforeningen i Kristiansandregionen

 

Ledelse og digitalisering

2 000 000

Fagskolen Medlearn AS og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager

 

Digitale verktøy og digital kompetanse – det starter i barnehagen

846 100

Fagskolen i Telemark og Arena-klyngen Industrial Green Tech

 

Videreutdanning i industriell digitalisering

2 000 000

Universitetet i SørøstNorge og Virke med flere

Digitaliseringsskolen for varehandelen

 

2 292 000

Høgskulen på Vestlandet og Solstad Offshore as/ NCE Maritime Clean Tech

 

Maritime and offshore ICT Safety and Security Training

448 000

Noroff Fagskole AS og GCE Node Service

 

Design for additive manufacturing

1 600 000

Noroff Fagskole AS og NCE Finance Innovation

 

Python dataanalyse for finansindustrien

1 130 150

OsloMet og Norwegian Fashion Hub

 

Nye digitale prosesser for design og produktutvikling

1 120 000

Fagskolen Tinius Olsen og Kongsberg Innovasjon

 

Innføring av virtuelle verktøy i verdikjeden

1 200 000

NTNU og Næringsforeningen i Trondheimsregionen

 

Tjenestedesign for arbeidslivet

1 350 000

Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet

 

Digitalisering for et bærekraftig næringsliv

2 762 000

OsloMet og DigitalNorway med fleire

 

Videreutdanning i digital transformasjon og ledelse for klynger – med introduksjonskurs i Technology and Society

 

2 273 000

Høgskolen i Innlandet og Hamaregionen Næringsforum med fleire

 

MOOC om AVR og AI for næringslivet

2 930 000

Høgskulen på Vestlandet og BIR AS med fleire

Videreutdanningstilbud i digital kompetanse for Smart City

5 700 000

Universitetet i Agder og NCE iKuben med fleire

 

Industriell digitalisering og AI

4 540 000

Nord universitet og Steinkjer Næringsforum med fleire

 

Digital Transformasjon i min virksomhet

2 806 918