166 millioner til opplæring på jobben og i frivilligheten

Kompetanse Norge deler ut 166 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen eller i regi av frivilligheten gjennom ordningen Kompetansepluss.

To kvinner i hvitt industri-verneutstyr står foran en industrimaskin i stål. Foto.

Arbeidsledigheten vokser som følge av koronakrisen, og det er særlig arbeidstakere som mangler formell utdanning som er utsatt. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen eller i regi av frivilligheten.

– Fremtidens velferd avhenger av at alle har gode nok grunnleggende ferdigheter til å håndtere krav og omstillinger i arbeidslivet. Opplæringen gjennom Kompetansepluss bidrar til at ansatte styrker sin kompetanse og dermed sin muligheten til en mer varig tilknytning til arbeidslivet, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge har i år mottatt og ferdigbehandlet til sammen 874 søknader. Av disse er 445 prosjekter innvilget støtte på til sammen 166 mill kroner.

Oversikt over de som har fått tildelt midler

Årets tildeling

 • 408 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, til sammen kr. 155 535 000
 • 5 prosjekter innen Kompetansepluss arbeid, samisk, til sammen
  kr. 790 000
 • 29 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, til sammen kr. 8 958 000
 • 3 prosjekter innen Kompetansepluss frivillighet, samisk kr. 880 000

Fakta om Kompetansepluss

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.
 • Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.
 • All opplæringen skjer i bedriften.
 • Opplæringen gis kursdeltakerne som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.
 • Opplæringen er gratis for deltakere.