139 millioner kroner til utdanningstilbud særlig tilpasset unge og nyutdannede

Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) lyser ut 139 millioner kroner for å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Tilbudet skal særlig tilpasses nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte.

Illustrasjonsfoto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

Ledigheten, særlig blant unge og nyutdannede, er fortsatt er høy. For mange i denne gruppen kan det være et godt alternativ å ta videre utdanning. Målet med tilskuddet er å øke jobbsjansene for den enkelte og gi dem en sterkere tilknytning til arbeidslivet.

– Vi vet at de som rammes hardest i krisetider ofte er de unge og nyutdanna. Det er derfor veldig gledelig at det nå blir mulig å sette i gang gode og fleksible tilbud rettet mot denne målgruppen, slik at de får økte muligheter til å komme i jobb, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Utdanningstilbud som er korte, fleksible og gratis

De 139 millioner kronene som lyses ut skal brukes på utdanningstilbud både i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter. Alle universiteter, høyskoler, fagskoler og fylkeskommuner kan søke om midler til å oppskalere allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud.

– Her kan utdanningsinstitusjonene utgjøre en viktig forskjell. Tilbudene som etableres vil ha stor betydning for enkeltmenneskene som nå står i en krevende situasjon, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

Les mer om utlysningen og hvordan søke midler