11 fylker får etterutdanningsmidler

11 fylkeskommuner får midler til etterutdanning av ledere og lærere som underviser voksne i videregående opplæring i 2018.

smilende kvinne bak bunke med bøker og laptop

I 2018 er det satt av totalt 1,2 millioner kroner til etterutdanning for voksenlærere i videregående opplæring.

Disse fylkene har søkt og får etterutdanningsmidler i år: Troms, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Aust-Agder, Telemark, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Buskerud, Akershus, Østfold.

Kursene dekker emner relatert til voksenpedagogikk og grunnleggende ferdigheter. De mest populære emnene er læring og traumer samt lesing og skriving i alle fag, valgt fra Kompetanse Norges kurskatalog.

Fylkeskommunene velger selv hvordan de tilbyr etterutdanningen. Noen gir tilbud om todagerssamlinger, men andre tilbyr enkeltkurs spredt utover året.

Kompetanse Norge lyser ut etterutdanningsmidler på vegne av Kunnskapsdepartementet.