1000 voksne får ekstra hjelp til å skaffe seg et fagbrev

88 kurs rundt om i landet får nå til sammen 23 millioner kroner for å forberede voksne på å ta et fagbrev.

Illustrasjonsfoto: Terje Heiestad for Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge deler ut midlene gjennom prøveordning med fagopplæring i Kompetanse pluss. Målgruppen er voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning, som trenger opplæring for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat og som i tillegg har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter, norsk- eller samiskferdigheter. Målet med opplæringen er å styrke deltakernes grunnlag for å ta praksiskandidateksamen.

Kursene er også åpne for permitterte og arbeidsledige. Av de 997 planlagte deltakerne har 556 innvandrerbakgrunn og 265 er permitterte under pandemien.
De 88 kursene er fordelt i fagområdene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi- og industrifag.

Se hele tildelingen