– Vi må tenke nytt om kompetanse

Denne høsten skal kunnskapsminister Jan Tore Sanner på kompetanseturné landet rundt, og Kompetanse Norge er med. Første stopp var Gjøvik og Fagskolen Innlandet.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er på kompetansturné. Første stopp er Fagskolen Innlandet.

– Fire av ti bedrifter mister oppdrag fordi de ikke får tak i den kompetanse de trenger. Derfor trenger vi en kompetansereform som gjør at vi får påfyll av kunnskap og kompetanse, sa kunnskapsministeren da han åpnet innspillskonferansen på Gjøvik, som er den første av sju liknende konferanser landet rundt.

For få fyller på med ny kunnskap

Lærevilkårsmonitoren 2018, som er Kompetanse Norges undersøkelse av etter- og videreutdanningsarbeidet i landet, viser at andelen som har tatt formell videreutdanning er lavere i dag enn for ti år siden. Undersøkelsen viser at 45 prosent av sysselsatte mellom 22 og 66 år ikke har deltatt i formell eller ikke-formell utdanning de siste årene.

– Tiden hvor du er ferdig utdannet som 23-åring og står i samme jobb til du er 67 er forbi. Vi må alle regne med at vi gjennom arbeidslivet må bygge på kompetansen. Da må myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet legge til rette for det, sa Sanner.

Kompetansereformen kommer

Regjeringen har satt i gang et arbeid med en kompetansereform i arbeidslivet. Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Teknologiske og digitale endringer krever ny kompetanse. Arbeidslivet trenger oppdatert arbeidskraft i dag, i morgen og i fremtiden. Med det som utgangspunkt har Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner invitert ulike aktører i regionene til innspillskonferanser om digitalisering og kompetansebehov i arbeidslivet. Kompetanse Norge har ansvar for arrangementene i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Treffer de som vet hvor skoen trykker

Det skal være konferanser i Gjøvik, Mo i Rana, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bergen og Trondheim. Hensikten med konferansene er at politisk ledelse får mulighet til å treffe virksomheter, politikere, utdanningstilbydere, fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og andre regionale aktører for å få innspill og gode råd til hvordan regjeringen og andre kompetansepolitiske aktører kan sørge for at arbeidstakerne får den kompetansen de trenger i jobben nå og i fremtiden.

– Det er viktig at etter- og videreutdanningstilbud blir utviklet i tett samarbeid med næringsliv som kjenner utfordringene og behovene best. Vi trenger fleksible og raske tilbud innenfor teknologi som kan kombineres med jobb og familieliv, sier seksjonsleder Margrethe M. Svensrud i Kompetanse Norge.

Tiltakene kommer fortløpende

Innspillene fra konferansene vil Kunnskapsdepartementet og regjeringen ta med seg i arbeidet med kompetansereformen. Det skal legges frem en melding til Stortinget våren 2020. Men regjeringen vil også utvikle kompetansepolitikken fortløpende for å sikre at mennesker spiller på lag med maskiner slik at norsk arbeidsliv får mest mulig igjen for teknologiske nyvinninger.

Kompetanse Norge har også ansvar for sekretariatet for ekspertutvalget som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for regjeringens reform Lære hele livet. Utvalget, som ledes av Simen Markussen fra Frischsenteret, skal levere en utredning med vurderinger og forslag til Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2019.