– En anerkjennelse av karriereveiledningsfeltet

Kompetanse Norges direktør Gina Lund slår fast at karriereveiledning er en sentral del av en helthetlig kompetansepolitikk.

– Vi trenger et kraftsentrum for karriereveiledning i Norge, slik Tromsø nå skal bli. Det er en anerkjennelse av det sterke kompetansemiljøet på feltet som vi har bygget opp, sier Lund

I forbindelse med omorganiseringen av kunnskapssektoren, slo kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fast at Kompetanse Norge fortsatt skal være det viktigste verktøyet for å sette kompetansepolitikken ut i praksis.

– Det er vi glade for. Vi må øke innsatsen for å forhindre at noen faller utenfor arbeidslivet på grunn av feil eller manglende kompetanse. Her er karriereveiledning en sentral del av en helhetlig kompetansepolitikk, sier Lund.

Flytting av årsverk

Kompetanse Norge skal opprette et regionskontor i Tromsø. Ti årsverk skal flyttes dit.

Lund sier Kompetanse Norge er glad for at konklusjonen nå er kommet og at det er bred enighet om karriereveiledningens betydning. Men at det kan være tøft å få beskjed om at jobben skal flyttes til en annen kant av landet:

– Vi jobber tett med de ansatte og de tillitsvalgte i denne prosessen, sier Lund.

Tilgang og kvalitet

Kompetanse Norge arbeider for at den voksne befolkningen over hele landet skal få et likeverdig tilbud om karriereveiledning, både i form av individuell veiledning og digitale tjenester. Målet er å øke tilgangen til tjenestene og styrke kvaliteten i veiledningen.

Karriereveiledning skjer i alle deler av utdanningssystemet, på fylkesvise karrieresentre og hos Nav.