– Verdien av å ha en jobb å gå til er mye større enn lønnen

– Det virker som om jeg er den eneste i ledelsen i Kunnskapsdepartementet som ikke er i pappaperm for tiden, spøkte politisk rådgiver Sandra Bruflot til deltakerne på Nasjonal Lederkonferanse 2017.

Politisk rådgiver Sandra Bruflot i Kunnskapsdepartementet
Politisk rådgiver Sandra Bruflot i Kunnskapsdepartementet

Bruflot er satt inn som forsterkning i den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet, mens både sjefen, kunnskapsminister Torbjørn Rør Isaksen og statssekretær Magnus Thue er nybakte pappaer i permisjon. Som nesten ferdig utdannet lærer, nestleder i Unge Høyre og dreven fylkespolitiker i Buskerud burde Bruflot være godt skodd til korttidsengasjementet.

– Det er jo midt i blinken å få påfyll av pedagogikk-kompetanse i kunnskapsfamilien, sa Kompetanse Norge-direktør Gina Lund da hun hilste Bruflot velkommen til konferansen.

Bruflot snakket om tiltakene i stortingsmeldingen om utenforskap (Meld. St. 30 2015–2016), og hvor det overordnede målet er å få flere i stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.

Jobb er akseptering og mestring

– Verdien av å ha en jobb å gå til er stor, mye større enn bare den økonomiske. Minst like viktig er jo følelsen av akseptering og mestring for den som er i jobb, sa Sandra Bruflot.

Statsminister Erna brenner som kjent personlig for voksnes læring og i særdeleshet grunnleggende ferdigheter, og Kunnskapsdepartementet ønsker å få en mer samordnet og helhetlig politikk for voksnes læring. Derfor er Nasjonal kompetansepolitisk strategi som nylig ble undertegnet av Statsministeren, fem departementer og partene i arbeidslivet, så viktig. Kompetanse Norge har for øvrig vært sekretariat og tilrettelegger i arbeidet.

– Opplæringen skal være tilpasset voksne med svake grunnleggende ferdigheter i et helhetlig system der brukernes behov står i sentrum, sa Bruflot.

Kompetanseløftet

Problemet er at voksne med svake grunnleggende ferdigheter har rettigheter, men mangler motivasjon; grunnskoleopplæring er lite attraktivt og dette er personer som er overrepresentert i Nav. Løsningen er ifølge henne det som Kompetanse Norge nå jobber med i det store prosjektet kalt Kompetanseløftet: Kartlegging av grunnleggende ferdigheter, nettbasert opplæring, forsøk med forberedende voksenopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter i Nav.

Presentasjonene fra konferansen

Les mer både om Kompetanseløftet og en rekke andre aktuelle temaer fra Nasjonal Lederkonferanse 2017 på kurs og konferansesidene på kompetansenorge.no. Vi har lagt ut hele programmet og presentasjonene fra konferansen.