– Et viktig steg i arbeidet for livslang læring

Ekspertutvalget for livslang læring vil styrke kompetanseutviklingen med en rekke tiltak. – Utredningen er et viktig steg framover for å sikre at alle kan lære hele livet, sier Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge.

Lære hele livet – og jobbe underveis, har vært ekspertutvalgets visjon i arbeidet med rapporten som ble lansert tirsdag. Hovedbudskapet er at det er behov for en dreining i synet på utdanning og kompetanse.

– Å lære hele livet blir stadig viktigere. Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker oss alle og krever stadig mer og ny kompetanse. Rapporten fra Markussen-utvalget tar oss et godt steg framover i arbeidet med å utvikle flere gode løsninger for å lære hele livet, sier Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge.

– Vi synes flere av forslagene som er kommet lover svært godt. Nå venter vi spent på oppfølgingen, sier hun.

– Skal vi lykkes i at alle lærer hele livet, er Kompetanse Norge opptatt av at det må bli enda gjevere å lære noe nytt. Flere må få tilbud og mulighet til å ta utdanning, delta i opplæring, og få faglig påfyll, uten at kostnadene for den enkelte, eller for små- og mellomstore bedrifter blir for store. Vi gleder oss til å bruke tid til å se nærmere på rapporten og det utvalget foreslår, sier Gina Lund.

Les mer om ekspertutvalget