Norwegian language test

Information for adult immigrants about the Norwegian language test – Everything you need to know to register and take the test.

Tests:

Norwegian language test (summer) 5th of June through 12th of June

Norwegian language test (winter) 26th of november throug 6th of december (more about registration and appeal)

Results will be ready between June 20 - June 27.  If you have questions about the result, please contact your test centre.

Til deg som ikke fikk tatt utsatt Norskprøve og som har søkt høyere utdanning

Fikk du ikke gjennomført den utsatte prøven i norsk og har søkt opptak til høyere utdanning for studieåret 2018/2019, kan du likevel bli vurdert for opptak hvis du kan dokumentere at du måtte dra ut av landet og ikke kunne møte til ny prøve.

Når norskprøven ble avlyst i uke 22, og ny prøveperiode ble satt opp fra 5. til og med 12. juni, var det noen kandidater som ikke fikk tatt prøven, fordi de ikke hadde mulighet til å møte opp på nytt prøvetidspunkt. Det er flere som har søkt om studieplass via Samordna opptak og er avhengig av å dokumentere B2 på alle delprøver for å få studieplass.

Fordi utsettelsen av norskprøven er utenfor kandidatenes kontroll har Kunnskapsdepartementet bedt universiteter og høgskoler om å vurdere søknader til kandidater som ikke fikk tatt en prøve i sommer, som om de har oppnådd B2 på alle delprøvene. For å bli vurdert må kandidaten sende inn dokumentasjon på at de er meldt opp til en prøve i uke 22, og at de ikke kunne møte på prøvetidspunktet, samt en begrunnelse.

Dokumentasjon på dette kan være innkallingsbrev eller bekreftelse på påmelding til prøve fra privatistportalen. Du må i tillegg dokumentere hvorfor du ikke kunne møte på den nye, utsatte prøven. Du må kunne dokumentere dette med flybilletter eller annen dokumentasjon der det går klart fram at du ikke hadde mulighet til å være i Norge på tidspunktet for den utsatte prøven. Du skal sende denne dokumentasjonen til prøvestedet ditt.
Universiteter, høgskoler og Samordna opptak kan kontakte Kompetanse Norge for å få bekreftelse på at søkeren var påmeldt prøven i uke 22 og ikke møtte til den utsatte prøven i uke 23 eller 24.

For å beholde studieplassen må du gjennomføre og oppnå B2 på alle delprøvene i Norsk som gjennomføres i november/desember 2018.

Resultatene fra prøven vil være klare mellom 10. – 17. januar 2019. Dersom du ikke gjennomfører eller oppnår nivå B2, mister du studieplassen din.

Instruks fra Kunnskapsdepartementet: Opptak til høyere utdanning for studieåret 2018/2019 Norskprøven på B2-nivå i regi av Kompetanse Norge (pdf)

Important dates for 2018

 

Important datesSummer 2018

18th April – 27th April

Registration for norwegian language test summer is closed

9th May

Deadline for appealing against the result (spring)

5th of June – 12th of June Test period
20th June-27th June Test certificate with results sent by
18th July

Deadline for appealing against the result (summer)

 

Important datesWinter 2018/2019
29th October – 2nd November Registration period for paying candidates opens at 09:00
26th November – 6th December Test period
10th January 2019-17th January 2019 Test certificate with results sent by
11th February 2019

Deadline for appealing against the result (winter)

Registration for the test

Registration

Registration for norwegian language test is closed.

Registration for the winter test opens at 29th october, 09:00.

Many municipalities have limited number of places on the test. We therefore recommend you register early in the registration period.

The test is held in all counties. Registration is binding. You cannot register for the test several times in the same test period. You cannot register for the test when the registration is closed.

Who can register for the test?

Anybody who wants to can sign up.

If you have the right to Norwegian language tuition free of charge, you have the right to take all parts of the test free of charge once. You need to contact the Adult Learning Center in your municipality to register for the free test.

If you do not have the right to free Norwegian language tuition, or you have taken the test before, you must pay to take the test. If you are paying for the test yourself, you have to register for the test on this site when registration opens.

If you are wondering, whether the test is mandatory for you or not, you can read more about this on the IMDi website (norwegian site).

If you are wondering whether you have the right to free Norwegian language tuition or not, you can read more about this on the IMDi website (norwegian site).

Registration for parts of the test

You can register for both, oral and written Norwegian language tests, or just one of them.

Each municipality decides the price of the test.

If you have the right and the obligation to participate in Norwegian language tuition, you can take the test for free once. If you are not entitled to free tuition, you have to pay for the test.

If you want to retake the test or parts of the test, you will be charged a fee.

Individual adaption of the test

Adaptation of the test locally

You can adjust the sound on the headphones, and the size of text in the test on the computer at the test centre. You do not need to apply for this beforehand. You can use the practice tests to find out how this works.

Special circumstances

If you need to apply for a special, individual adaptation of the test, you will need to contact the local authorities (test centre) where you live. You must contact the test centre at the latest three days after the registration to the test is closed. You will also need to have a letter from your doctor, psychologist, social services or a speech therapist, which you must attach to the application. 'Special circumstances' can mean, for example, that you sit alone whilst you take the test, or that you can take the oral part of the test without another candidate. The local authorities (kommunen) can help you with the application.

Alternative test

If you have a visual or hearing impairment that means that you cannot take the standard version of the test, you can apply for an adapted version of the test for the visually impaired or sing language users.

Test for visually impaired candidates

If you are blind or severely visually impaired, you will need to apply to the local authorities (kommunen) for a specially adapted test. You must also contact Kompetanse Norge by sending an email to tilrettelegging@kompetansenorge.no before the end of the registration period. Kompetanse Norge will then contact you to find out what type of adaptation of the test you require.

Test for sign language users

If you wish to take the test for sign language users, you will need to apply to the local authorities (kommunen) for a specially adapted test. You must also contact Kompetanse Norge by sending an email to tilrettelegging@kompetansenorge.no before the end of the registration period.

See test for sign language users for more information and practice tests.

Levels in the test

When you sign up you need to choose level A1–A2, level A2–B1 or level B1–B2. Help to choose your level (in Norwegian).

 • Level A1 is equivalent to the old Norskprøve 1
 • Level A2 is equivalent to the old Norskprøve 2
 • Level B1 is equivalent to the old Norskprøve 3
 • Level B2 provides a basis for admission to higher education

One of the requirements for admission to higher education in Norway is documented skills in Norwegian on level B2. Read more about admission to higher education (in Norwegian)

About the test

The Norwegian language test consists of a written and an oral test.

The written test consists of three parts:

 • Listening (25–50 minutes)
 • Reading (75 minutes)
 • Written presentation (90 minutes)

Go to the sample practice test – reading and listening (in Norwegian) to get a sense of what the written tests look like.

The listening and reading parts of the test are adaptive. This means that the exercises in the test adjusts to your language level. The number of exercises presented to you will vary based on your answers. The more correct answers, the more and increasingly difficult exercises you will get. In addition, the listening part of the test will increase in length if your answers are correct.

The oral test is divided into a conversation part and an individual speaking part. You have to choose level A1–A2, level A2–B1 or level B1–B2 when you sign up for the test. The oral test lasts for 20 to 30 minutes.

Go to the sample practice test – oral communication (pdf in Norwegian) to get a sense of what the oral communication test looks like.

Information letter – when to take the test

Please refer to the table at the top of the page for the date of the next test.

If you have registered for the test, you will receive an information letter from the test institution at least two weeks prior to the test. The letter contains information about where and when you will take the test.

Cheating

You are not allowed to use any assistive devices during the test. Any use, or attempts to use, assistive devices during the test is considered cheating.

Examples of cheating could be:

 • Use of internet, electronic devices or cell phones.
 • Use of computer programs other than the test application (e.g. Word, Notepad)
 • Copying of another person's text, partially, or in its entirety.
 • Use of false identification.
 • Use of a dictionary or any form of notes brought to the test.
 • Communication with other people, except for the test administrators, during the test.

Cheating, or attempts at cheating have the following consequences:

 • You will be shown off the premises.
 • You will not get a test certificate for any of the tests taken during the test period (this includes both written and oral tests).
 • You will not be allowed to take the test again before the next test period.
 • You will have to pay to retake the test.

Your work during the written presentation test (norskprøven) will be monitored and logged.

Cheating may be uncovered during the test, after the test, or during marking of the test.

If you are caught, or suspected of cheating, you will receive a resolution. You may contest the resolution by sending a complaint to the local municipality.

Plagiarism:

The texts you write in the written presentation (norskprøven) test have to be your own work. Plagiarism is not allowed. If you use another person's text (for example from a book, the internet or another student), partially or in its entirety, and present it as your own work, it will be considered plagiarism and your test will not be evaluated.

Result and test certificate

The test certificate will be sent by post

 • If you have questions about the certificate, you will have to contact the test centre.
 • Remember to write your address correctly when you register for the test.
 • You will not receive the result before you receive your test certificate.

What result can I get, and when will I receive my test certificate?

TestResultYou will receive your certificate after approx:
Norwegian language test* under A1, A1, A2, B1, B2 6–8 weeks
Social studies test Pass or fail 2–4 weeks
Citizenship test Pass or fail 2–4 weeks

*For the Test of Norwegian for adult immigrants, it is possible to receive different results for each part of the test. If you have taken the test several times, it is the best result that will be shown on the test certificate.

Do you need a new test certificate?

If you took a test after March 2014, you will have to contact the test centre to receive a new copy of the test certificate.

If you took a test before March 2014, you can send an e-mail to postmottak@kompetansenorge.no to receive a confirmation of your result. You will receive a reply within four weeks. Unfortunately, we cannot send a new test certificate.

The e-mail must include:

 • name (if you have changed your name, you will have to include documentation confirming the change)
 • address
 • phone number
 • e-mail addressdate of birth, DUF number or D-number (not personal number)
 • which test you took
 • when you took the test (year)
 • where you took the test

Make a complaint

Complaints on the execution of the test

You can make a complaint on procedural errors. Procedural errors may be technical errors on the test day that you think may have affected your results. You have to make the complaint to the test institution where you took the test.

Deadline for complaints: three weeks after you took the test.

Complaints on the result

You can only make a complaint about the result of the written presentation. When complaining, you can get the same, worse or better result. You cannot make a complaint about the reading and listening comprehension results, or the oral test.

Candidates who can document that they have applied for higher education can request that their appeal be prioritised. We will process the appeal as quickly as possible, but we cannot guarantee that you will receive an answer before the deadline for applications to Samordna opptak on the 1st of July.

Deadline for complaints: three weeks after you got the test result

Deadline for appealing against results (summer) is out (18th of july).

If the complaint contains sensitive or confidential information, you need to send a written complaint by mail instead of using the complaint form. Send the written complaint to:

Kompetanse Norge
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

The complaint must contain:

 • candidate number
 • name
 • address
 • birth date
 • e-mail
 • phone number
 • which test you took
 • why you are making the complaint
 • test institution

Contact

Monday–thursday 10.00–12.00 and 12.30–14.30

+47 23 38 13 03 +47 23 38 13 03