Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

Ønsker du å klage på resultatet?

Du kan klage på resultatet på både delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling og delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon.

Når du klager kan du få samme resultat eller et bedre resultat.

For å klage på resultat

Fristen for å klage på resultat på Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå har gått ut, perioden var fra 22. juni til og med 20. juli.

Når får du svar på klagen?

Det tar 4–6 uker før du får svar på klage. Når det er mange klager, vil det ta litt lengre tid.

Ønsker du å klage på formelle feil ved prøven?

Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet. Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven. Kontakt prøvestedet ditt.

Har du tenkt å melde deg opp til ny prøve før du har fått svar?

Får du et bedre resultat fra klagebehandlingen og ikke vil ta prøven på nytt likevel? Du må likevel betale for prøven du har meldt deg på til.

Vil du vite mer om prøven?