Norskprøven C1 – høgare akademisk nivå

Per 17. mars held mange prøvestader stengd for gjennomføring av prøvar i norsk og samfunnskunnskap, på grunn av smitteverntiltak. Dersom prøvestaden ditt er stengd, vil det bety at du ikkje kan ta prøven før det opnar igjen. Prøvestaden din vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg meir informasjon. Få svar på dei vanlegaste spørsmåla om prøvene.

Vil du vite korleis prøvane ser ut? 

Eksempeloppgåver er tilgjengelege for begge delprøvane, slik at du kan sjå korleis prøven er bygd opp. Det er òg laga eksempelsvar på både dei skriftlege og dei munnlege oppgåvene til C1-prøven. Der kan du sjå kva som blir forventa på nivå C1.   

Eksempeloppgåver og eksempelsvar er tilgjengelege både på bokmål og nynorsk. 

Eksempelprøvane verkar ikkje på mobil eller nettbrett. 

Eksempeloppgåver

Delprøve i lytteforståing og skriftleg framstilling Delprøve i leseforståing og munnleg kommunikasjon

Lær om Norskprøven C1 – høgare akademisk nivå

Ta rettleiingstesten

Eksempel på skriftlege svar med vurdering, delprøve i lytteforståing og skriftleg framstilling (pdf)

Vurdering av lydklipp (pdf)