Norskprøven C1 – høgare akademisk nivå

Nokre prøvestader er stengd på grunn av covid-19. Prøvestaden din vil kontakte deg på SMS og e-post, for å gi deg meir informasjon. Få svar på dei vanlegaste spørsmåla om prøvene.

Vil du vite korleis prøvane ser ut? 

Eksempeloppgåver er tilgjengelege for begge delprøvane, slik at du kan sjå korleis prøven er bygd opp. Det er òg laga eksempelsvar på både dei skriftlege og dei munnlege oppgåvene til C1-prøven. Der kan du sjå kva som blir forventa på nivå C1.   

Eksempeloppgåver og eksempelsvar er tilgjengelege både på bokmål og nynorsk. 

Eksempelprøvane verkar ikkje på mobil eller nettbrett. 

Eksempeloppgåver

Delprøve i lytteforståing og skriftleg framstilling Delprøve i leseforståing og munnleg kommunikasjon

Lær om Norskprøven C1 – høgare akademisk nivå

Ta rettleiingstesten

Eksempel på skriftlege svar med vurdering, delprøve i lytteforståing og skriftleg framstilling (pdf)

Vurdering av lydklipp (pdf)