Norskprøven C1 – høgare akademisk nivå

Neste prøveperiode: måndag 31. mai til og med tysdag 1. juni

Påmeldingsperiode: onsdag 14. april til og med tysdag 20. april

Prøvedatoar 2021:

2021  
NORSKPRØVEN C1 SOMMER 2021 DATO
Påmelding norskprøve sommer onsdag 14. april til og med tysdag 20. april
Prøveperiode måndag 31. mai til og med tysdag 1. juni
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post frå tirsdag 22. juni
Frist for å klage på resultat (Norskprøven C1 sommer) til og med måndag 20. juli

 

Vil du vite meir om prøven?