Klage på resultat på norskprøven

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Klagefristen er tre uker etter at du fikk prøveresultatet. Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger i klageskjemaet.

Du trenger ikke skrive hvorfor du klager.

Hvis du har søkt høyere utdanning behandler vi klagen så raskt som mulig, men vi kan ikke garantere at vi rekker det før Samordna opptaks frist for ettersending av resultater 1. juli.

Hvilket nivå var det på prøven du tok?
Jeg har søkt høyere utdanning