Seminar om kvalitet i fagskolesektoren

Fredag 8. mars arrangerer Nasjonalt fagskoleråd et seminar om den nye fagskoleloven. Temaene for konferansen omhandler utvikling av kvalitet i utdanningene, nye studentrettigheter, styring og ledelse i sektoren, akkreditering og rekruttering.