Vinnere av Utdanningskvalitetsprisen for 2018

På Nasjonalt fagskoleråd sin konferanse delte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ut Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018.

Vinnerne av årets Utdanningskvalitetspris for fagskolen er Fagskolen Innlandet for tiltaket «Robotisering av læringsarena – operasjonalisering av Industri 4.0».

Statsråden leste juryens begrunnelse og direktør Harald Nybølet i Diku overrakte blomster og diplom. De tre som tok i mot prisen på Fagskolen Innlandets vegne var assisterende rektor Frank-Jørgen Vangen, faglærer Yngve Brovold og rektor Gard Tekrø Rolid.

Juryen fremhever tiltakets relevans og høye kvalitet i sin begrunnelse for tildeling av prisen: «implemeteringen av fjernstyrte, digitale laboratorieøvelser er nyskapende og relevant for studenter som kombinerer utdanning og arbeid». Juryen fremhever også tiltakets overføringsverdi til andre utdanninger enn de tekniske, og mener at all yrkesutdanning kanla seg inspirere av dette prosjektet.

Formålet med prisen er å belønne fremragende arbeid med kvalitet i fagskolene, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Prisen er på 1 millioner kroner.

Det er Diku som forvalter Utdanningskvalitetsprisen.

 

Vi gratulerer!