Utlysning av utviklingsmidler

Kunnskapsdepartementet lyser ut utviklingsmidler for fagskoleutdanning 2018. Målet med midlene er økt kvalitet i fagskoletilbudet og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Søknadsfristen er 18.mai.

Før søknadsfristen vil det avholdes et webinar. Dato for webinaret er 7.mai, kl. 14.00-15.00. Her er lenken til webinaret: https://connect.uninett.no/nuv-webinar/

Den totale summen for utviklingsmidlene 2018 er på 35 millioner kroner.

Utviklingsmidlene vil tildeles prosjekter og tiltak som bidrar til følgende:

  • kompetanseheving av ansatte i fagskolen
  • utvikling av samarbeid med relevant og regionalt arbeidsliv
  • bruk av teknologi for læring i utdanning

Midlene kan også brukes på engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningen.

Det er Norgesuniversitetet som vil behandle søknadene om utviklingsmidler.

Utlysningen er sendt ut til fagskolene.