Utdanningskvalitetspris for høgare yrkesfagleg utdanning

Fredag 14. september kl. 16.00 går fristen ut for å nominere fagskoler til Utdanningskvalitetsprisen 2018. Prisen blir i år delt ut av Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på fagskolekonferansen 9. november.

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å påskjøne framifrå arbeid med kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning, og stimulere institusjonane og fagmiljøa til systematisk arbeid med å vidareutvikle kvaliteten på utdanningane sine.

Prisen er på 1 million kroner.

Les mer på nettsida til Diku