Utdanningskvalitetsprisen 2017 til Fagskolen Vestfold

Det var pilotprosjektet Elektrotekniker ved fagskolen i Vestfold som vant den aller første utdanningsprisen for fagskoleutdanning.

Prisen på 1 million kroner ble delt ut under NOKUTs fagskolekonferanse i Bergen 27.–28. november av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Formålet med prisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningkvalitet i norsk fagskoleutdanning samt å stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger.

Vi gratulerer med prisen!

Les mer om pilotprosjektet hos Fagskolen i Vestfold