Undersøkelse om fagskolestudenter uteksaminsert i 2015

Rapporten «Fagskolekandidatene: En undersøkelse blant fagskolestudenter uteksaminert i 2015» er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Senter for profesjonsstudier og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Temaene for undersøkelsen har blant annet vært hvem som fullfører fagskoleutdanning og hvorfor de har valgt fagskoleutdanning. Videre ble fagskolens relevans undersøkt samt arbeidsmarkeds- og sysselsettingssituasjonen etter endt fagskoleutdanning.

Les rapporten her