Tre fagskoler har fått områdegodkjenning

Tre fagskoler har fått områdegodkjenning av NOKUT. Dette betyr at fagskolene ikke trenger å søke NOKUT om godkjenning av nye studier innenfor det godkjente fagområdet.

De tre fagskolene som har fått områdegodkjenning er

  • Fagskolen i Østfold, helse og oppvekst
  • Fagskolen Innlandet, bygg- og anleggsteknikk
  • Bårdar Akademiet, kommersiell scenekunst - tolkning og formidling

Nå som disse tre fagskolene har fått områdegodkjenning innenfor et bestemt område, er det nå tilsammen seks fagskoler som har områdegodkjenning.

De tre fagskolene som allerede har områdegodkjenning er

  • AOF Haugaland, helse og oppvekst
  • Norges grønne fagskole - VEA, grønne design og miljøfag
  • Ernst G. Mortensens Stiftelse - Høyskolen Kristiania, design, kommunikasjon og teknologi

Les mer på NOKUT sine nettsider.