Utdanningsdirektoratet har tildelt studieplasser i oppvekstfag

Utdanningsdirektoratet har, etter en anbudsrunde tidligere i år, tildelt nye studieplasser innen oppvekstfag til både AOF og eCademy.

AOF har fått tildelt 240 nye studieplasser. Det vil gi følgende fagtilbud fordelt på Oslo og Trondheim:

  • Arbeid med språk, flerspråklighet fofr flerkulturell kompetanse i barnehagen
  • Arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen
  • Barn med særskilte behov

eCademy har fått tildelt 100 nye studieplasser, som gjelder for nettstudier for temaområdet «Barn med særskilte behov».

I nyhetsbrevet fra Nasjonalt fagskoleråd i mai 2017 stod det feil antall studieplasser.