Studiebarometer for fagskolestudenter

Studiebarometer for fagskolestudenter ble for første gang lagt frem av NOKUT idag.

«Barometeret viser at studentene er minst fornøyd med studentdemokratiet på fagskolene. Nasjonalt fagskoleråd vil derfor sette medvirkning på dagsorden, sier Arvid Ellingsen», leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

Studiebarometeret bekrefter også at særlig de offentlige fagskolene er arbeidslivets skole. De aller fleste har arbeidserfaring før de starter på en fagskole. Hele 80 % av fagskolestudentene mener fagskoleutdanning gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet, og 60% mener fagskolene har et godt samarbeid med arbeidslivet.

«Studiebarometeret viser at fagskolene virkelig er arbeidslivets skole, og at fagskoleutdanning gir kompetanse som er viktig. NHOs kompetansebarometer viste nylig at stadig flere bedriftene mangler fagskolekompentanse. Vi vet også fra KS at kommune etterspør helsefagarbeidere med videreutdanning fra fagskolene. Regjeringen må følge opp dette med en kraftig opptrapping når de legger frem statsbudsjettet i oktober», sier Arvid Ellingsen.