Seminar med Nasjonal klagenemnd

Onsdag 31. januar inviterer Nasjonalt fagskoleråd til seminar med Nasjonal klagenemnd. Seminaret vil finne sted i Næringslivets Hus, Majorstuen. Tidspunktet er 10.00–16.00.

På seminaret vil leiar og nestleiar for Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning, Marianne Klausen og Øystein Holmedal-Hagen, orientere om arbeidet sitt, med hovudvekt på saker om fusk og politiattestar.

Leiar for lokal klagenemnd i Hordaland, Sunniva Schultze-Florey, vil presentere ein case og innleie til diskusjon om habilitet.

I tillegg vil Christoffer Blaalid og Sander Bjerkevoll fra Organisasjon for norske fagskulestudentar, ONF, innleie om klagesaker med eit studentperspektiv.

Målgruppa for seminaret er i hovudsak fagskolen sitt styre, administrasjon og studentrepresentantar.

Seminaret vil bli strømma.

Invitasjon til seminaret er sendt ut til skolene.

Påmeldingsfrist er onsdag 10. januar 2018.