Kutt i fagskolesektoren

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag 15.mai, foreslås det kutt på 7,1 millioner kroner til prosjekt som skulle bidra til kvalitetsutvikling i fagskoleutdanningene.

Bakgrunnen for kuttet er feilberegning av resultatbasert tilskudd til fylkeskommunene og for lite overføring fra Helse- og omsorgsdepartementet.

«Nasjonalt fagskoleråd reagerer på at kvalitetsutviklingen i fagskolesektoren blir rammet av feilberegninger og for lave overføringer. Kuttet på 7,1 millioner kroner utgjør 10 % av satsingen i 2018, og dette vil svekke satsingen på utvikling og bedre kvalitet i sektoren. Nasjonalt fagskoleråd forventer at de tiltakene som må utsettes på bakgrunn av feilberegningene vil følges opp av regjeringen i 2019», sier leder i Nasjonalt fagksoleråd, Arvid Ellingsen, i en uttalelse.