Regjeringen imøtekommer ikke arbeidslivets behov for fagskolekompetanse

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 foreslås det ingen nye studieplasser til fagskolene. Dette til tross for rekordsøkning i siste opptak.

«Nasjonalt fagskoleråd har gitt et tydelig råd til regjeringen om å imøtekomme arbeidslivets behov for fagskolekompetanse. Arbeidslivet trenger flere fagskoleingeniører og fagarbeidere må få økt tilbud om etter- og videreutdanning», sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd.

Nasjonalt fagskoleråd viser at NHOs kompetansebarometer og KS sin arbeidsgivermonitor viser tydelig behov for økt fagskolekompetanse. For eksempel viste NHOs barometer at 53 prosent av bedriftene har behov for flere ansatte med fagskoleutdanning enn de har tilgang på i dag.

«Tusenvis av små og mellomstore o g store bedrifter i Norge formelig skriker etter kandidater med fagskolekompetanse, men de blir ikke hørt. Konsekvensen kan bli tap av arbeidsplasser og at bedriftene mister store oppdrag til utenlandske aktører», sier Arvid Ellingsen. «Manglende fagskolekompetanse får også konsekvenser i offentlige sektor, som trenger både flere fagskoleingeniører og helsefagarbeidere», avslutter Arvid Ellingsen.

Nasjonalt fagskoleråd vil komme tilbake til ytterligere kommentarer etter hvert.

For ytterligere kommentarer, kontakt Arvid Ellingsen på tlf 95079056.