Jubel for fagskolene - Stortinget anerkjenner fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning

Stortingets utdanningskomite har idag lagt frem sin innstilling om fagskolene.

– Dette er et vendepunkt for fagskolene i Norge, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt Fagskoleråd. Vi vil takke regjeringen og saksordfører Tone Merete Sønsterud (Ap). Endelig har fagskolene blitt anerkjent som høyere yrkesfaglig utdanning. Dette har vi kjempet for svært lenge.

Nasjonalt Fagskoleråd vil nå jobbe sammen med partene i arbeidslivet, myndighetene og fagskolesektoren for å iverksette reformen. Det første vi vil ta tak i vil være å styrke kvaliteten og legge til rette for bedre overgangsordninger til og fra høgskoler og universiteter.

Det er også helt avgjørende at fagskolereformen følges opp med en kraftig vekst i antall studieplasser.

– Vi er svært glad for at både regjeringen og stortinget vil ha en opptrapping av fagskoletilbudet i fremtiden, sier Arvid Ellingsen. Fagskolene er en viktig bidragsyter i å løse store samfunnsoppgaver knyttet til verdiskaping og omstilling i norsk arbeids- og næringsliv.

Alle prognoser viser et stort kompetansebehov for flere med fagskoleutdanning. Tilstrekkelig og riktig fagkompetanse vil være avgjørende for gode offentlige tjenester, et næringsliv som er konkurransedyktig i en global økonomi, og kan bidra til en høyst nødvendig vekst i antall sysselsatte i fremtiden, sier Arvid Ellingsen.

Kontakt:
Arvid Ellingsen
leder Nasjonalt fagskoleråd
950 79 056
arvid.ellingsen@lo.no