Etterlengtet løft for fagskolene - flere studieplasser og kvalitetsløft

Nasjonalt fagskoleråd har i flere år krevd en opptrapping av antall studieplasser til fagskolene, og det er positivt at regjeringen endelig vil opprette flere studieplasser, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd.

Regjeringen foreslår å bruke 22 millioner kroner til opprettelse av 638 nye studieplasser på fagskolene. På sikt vil dette bety 1275 nye fagskoleplasser de neste to årene. I tillegg foreslås et kvalitetsløft på 68,4 millioner kroner.  

- Regjeringens satsning på flere studieplasser og midler til kvalitetsutvikling er et viktig bidrag til fagskolereformen som kan gjøre fagskoleutdanningen til et viktig verktøy i omstillingen av norsk næringsliv. Dette vil gi fagskolereformen vind i seilene. Nasjonalt fagskoleråd deler også regjeringens ambisjon om å sørge for at høyere yrkesfaglig utdanning får like høy status som universitetsutdannelsen, sier Arvid Ellingsen.

Det er viktig at dette blir starten på en langsiktig satsning over flere år hvor regjeringen setter av ressurser i de kommende budsjettene til de mange tiltakene som ble vedtatt i Stortingsmelding Fagfolk for fremtiden. Disse tiltakene dekker et vidt område som dekker alt fra struktur og nivåplassering av fagskolesektoren til fagskolens kunnskapsgrunnlag, utdanningskvalitet, finansiering, studentrettigheter, synlighet, styre, organisasjon og ledelse – til overgang mellom fagskole, høyskoler og universiteter – nasjonalt og internasjonalt.  

Nasjonalt fagskoleråd har som ambisjon å lede dette arbeidet.

For flere spørsmål:

Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd

E-post: arvid.ellingsen@lo.no

Telefon: 95079056