Påmelding til fagskolekonferansen

Høyere yrkesfaglig utdanning spiller en viktig rolle for å løse viktige kompetansebehov i arbeidslivet. Stortinget har nylig vedtatt en stortingsmelding med 48 tiltak for fagskolesektoren og en ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Hvordan skal vi nå gå fra ord til handling?

Nasjonalt fagskoleråd inviterer til konferanse om kvalitet og ledelse i fagskolesektoren.

Du vil få høre mer om

  • Regjeringenes viktigste prioriteringer for fagskolesektoren
  • Hvordan kan fylkeskommunen bli en god forvalter og utvikler av fagskolen?
  • Hva skal til for at fagskolen blir et mer attraktivt utdanningsvalg for flere studenter? 
  • Hvordan kan de som underviser i fagskolene bli enda bedre undervisere?

Blant innlederne er kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, leder av Nasjonalt fagskoleråd Arvid Ellingsen, fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter Christoffer Blaalid og fylkesutdanningsdirektør i Akershus John Arve Eide.

Styreledere fra tre ulike fagskoler deler sine erfaringer om hvordan de jobber med styreledelse.  

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner deler ut Utdanningskvalitetsprisen 2018.

Sture Berg Helgesen (Kunnskapsdepartementet) er konferansier.

Her kan du se det foreløpige programmet. Merk at det kan komme endringer i programmet.

Her kan du melde deg på konferansen. Frist for påmelding er mandag 8. oktober.